Kancelarija za mlade – Barajevo
Канцеларија за младе - Барајево

Канцеларија за младе - Барајево

Млади су категорија становништва, која је носилац будућих промена у локалном друштвеном развоју и локална самоуправа Градске општине Барајево је бављење младима идентификовала као један од главних општинских стратешких циљева.
Канцеларија за младе је резултат договора и реализације пројекта “Опремање и промоција Канцеларије за младе општине Барајево“, финансираног од стране Министарства омладине и спорта. Канцеларија је формирана 28.11.2008.год. на седници СО Барајево на основу Статута Градске општине Барајево и Одлуке о организацији Управе. Истовремено је Одлуком председника општине формиран Савет за младе општине Барајево.
Савет за младе чини 16 чланова: председник општине Барајево, члан општинског већа, два одборника СО Барајево, координатор Канцеларије, представници Центра за социјални рад, Дома здравља „Др Милорад Влајковић“, Црвеног крста Барајево, Националне Службе за запошљавање, Средње школе Барајево, Невладине организације “Изазов живота“, Културно – уметничког друштва Вранић, спортске организације – Фудбалског клуба Барајево, Центра за културу и представника цивилног сектора.
Градска општина Барајево је издвојила значајна средства како би млади Барајева добили опремљен простор где ће се окупљати, размењивати информације и своја искуства, договарати активности ,износити своје идеје и креирати свој свет, исказати своја интересовања и потребе у свим сферама – спорту, култури, образовању.